1050

lecie powstania Państwa Polskiego

W związku z  jubileuszem 1050. rocznicy Chrztu Polski Podstawowa Polsko- Niemiecka Szkoła Europejska Katharina-Heinroth-GS (SESB) włączyła się w ogólnopolskie obchody rocznicy tego wydarzenia.

W dniach 16-18.11.2016r. uczniowie SESB rozpoczęli pracę nad projektem „1050 – lecie powstania Państwa Polskiego”, a w szkole została otwarta mobilna wystawa: „Chrzest 966 U źródeł Polski„ przygotowana przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Kurator mobilnej wystawy w Niemczech p. Jolanta Kmieć przeprowadziła z uczniami warsztaty historyczne. W ciągu 3 dni ponad dwustu uczniów i ich nauczycieli odwiedziło wystawę i pracowało nad zadaniami dotyczącymi tego historii powstania Polski.

Podczas warsztatów powstało 70 dzienników historycznych z kartami pracy uczniów na temat początków państwa polskiego. W ramach projektu powstały plakaty przedstawiające drużynę wojów Mieszka I. Prace te  zaprezentowano na osobnej wystawie.

 

Szkoła przeprowadziła dwa konkursy dla dzieci z Berlińskiego Okręgu Konsularnego: konkurs historyczny „Początki Państwa Polskiego” oraz dla dzieci młodszych  konkurs plastyczny „W krainie polskich legend”.

 

Nauczyciele naszej szkoły poprowadzili pracę z dziećmi w dwóch grupach.

Pierwsza to dzieci z klas drugich, trzecich i czwartych. W tej grupie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym. Dzieci wysłuchały polskich legend i na ich podstawie stworzyły piękne prace plastyczne pokazujące bohaterów i zdarzenia zapisane na kartach legend naszego Kraju.  Powstało ponad 150 prac, które zostaną ocenione przez jury składające się z nauczycieli. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepsze prace plastyczne zostaną przedstawione na wystawie będącej pokłosiem konkursu.

W konkursie plastycznym wzięli udział takze uczniowie społecznej szkoły sobotnio-niedzielnej  „Nasza Szkoła” działającej w Chemnitz przy Polskiej Misji Katolickiej.

 

Druga kategoria wiekowa to uczniowie klas 5-6. Uczniowie ci wzięli udział w konkursie historycznym. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski a zwłaszcza Chrztu Polski oraz budowanie szacunku do tradycji i dziedzictwa narodowego

Do naszego projektu włączył się Szkolny Punkt Konsultacyjny w Berlinie. Uczniowie tej szkoły wzięli udział w warsztatach historycznych oraz w konkursie plastycznym i konkursie historycznym. Dodatkowo ruszyły lekcje historii dla młodzieży z Robert-Jungk-Oberschule. Uczniowie RJO obejżeli wystawę „ Chrzest 966. U źródeł Polski” i odbyli warsztaty historyczne.

Aby tak duży projekt mógł być realizowany w naszej szkole pracowało przy nim aktywnie 10 nauczycieli uczących języka polskiego, z którymi współpracowało jeszcze 10 osób w tym niemieccy nauczyciele i wychowawcy.

 

Szkoła nasza mogła przeprowadzić projekt „1050 – lecie powstania Państwa Polskiego” dzięki kooperacji z Centrum Koorynacji i Promocji Języka Polskiego w Niemczech powołanego w ramach projektu „Język Polski w Niemczech – tożsamość, konsolidacja, perspektywa”  realizowanego ze środków Senatu RP.

Nagrody dla laureatów konkursów  ufundowała Ambasada RP w Berlinie.

 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby dzieci uczące się po polsku w projekcie z okazji 1050-lecia powstania Państwa Polskiego mogły uczestniczyć serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy doskonałych wyników.

 

Dorota Koszutska

 

Kontakt

Katharina-Heinroth-Grundschule
Münstersche Straße 16
D-10709 Berlin

Tel: +49 30 89 04 39 51-11
Fax: +49 30 89 04 39 51-29
sekretariat@katharina-heinroth-grundschule.de

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.