Szkoła Europejska (SESB)

Szkoła Całodzienna

Od początku roku szkolnego 2008/2009 obok regularnej szkoły niemieckiej jesteśmy dodatkowo Państwową Szkołą Europejską w Berlinie o profilu niemiecko-polskim.

Poza możliwoscią wspólnej nauki, daje to dzieciom okazję do kontaktów międzykulturowych i do wspólnego obchodzenia różnych uroczystości.

Wszystkie dzieci mówiące zarówno po polsku, jak i po niemiecku w ramach systemu szkoły całodziennej, z obowiązkową obecnością w godzinach 8-16, uczą się razem w klasach.
W miarę możliwości klasy są tak dobierane, by w każdej z nich bylo 50% dzieci, dla których pierwszym językiem jest język polski i 50% dzieci z językiem niemieckim jako tym pierwszym.

Nauka języka partnerskiego, lub dalsze rozwijanie jego znajomości, prowadzone jest poprzez zabawę, opowieści i liczne kreatywne zajęcia.

Alfabetyzjacja (początki nauki pisania i czytania) przebiega najpierw w języku pierwszym (Muttersprache). W drugim języku, partnerskim, nauka czytania i pisania jest wprowadzana dopiero w trakcie drugiego roku nauki szkolnej. Nasze, w ojczystym języku mówiące, nauczycielki poza kwalifikacjami zawodowymi gwarantują dzieciom wyczucie języka i kultury kraju ojczystego.

Przedmioty prowadzone w języku niemieckim

 • Język niemiecki, jako język pierwszy (Muttersprache)
 • Język niemiecki, jako język partnerski (Partnersprache)
 • Matematyka
 • Plastyka
 • Wychowanie Fizyczne (Sport)
 • Religia
 • Etyka (Lebenskunde)

Przedmioty prowadzone w języku polskim

 • Język polski, jako język pierwszy (Muttersprache)
 • Język polski, jako język partnerski (Partnersprache)
 • Wiedza o środowisku (klasy 1-4)
 • Historia
 • Geografia
 • Nauki przyrodnicze (klasy 5-6)
 • Muzyka

Język obcy

 • Język angielski

Dodatkowe zajęcia

 • Językowe kursy wyrównawcze (Sprachförderkurse)
 • Program krzewienia kultury czytania (Lesepaten)

Kontakt

Katharina-Heinroth-Grundschule
Münstersche Straße 16
D-10709 Berlin

Tel: +49 30 89 04 39 51-11
Fax: +49 30 89 04 39 51-29
sekretariat@katharina-heinroth-grundschule.de

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.