Profil

Ja wzmacniać- My wspierać

Uczniów

Nauczycieli

Wychowawców

Stażystów

Od sierpnia 2008 roku nasza szkoła składa się z dwóch odrębnych odziałów: przedpołudniowej szkoły podstawowej oraz całodziennej Szkoły Europejskiej Niemiecko-Polskiej (SESB). Nauczanie, ale także opieka nad uczniami, odbywa się w dwóch formach:

  • szkoła regularna – nauczanie w języku niemieckim, zajęcia przedpołudniowe z opieką uzupełniającą (niem. Hort)
  • szkoła europejska – nauczanie w języku niemieckim i polskim, zajęcia od godziny 8:00 do 16:00 (szkoła całodzienna z rytmizacją zajęć lekcyjnych, czasu wolnego oraz kół zainteresowań)

Mimo dwóch różnych modelów pracy i systemów nauczania, jesteśmy jedną szkołą, ze wspólnymi celami, projektami i przedsięwzięciami. Uczniowie z obydwu odziałów biarą udział w projekcie „Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą cywilna”. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie uczą się akceptowania siebie nawzajem, tolerancji a także gotowości do stawania w obronie innych, prawożądnosci i odpowiedzialności.

W nauczaniu szczególny nasisk kładziemy na zindywidualizowane i dostosowane do potrzeb każdego ucznia zajęcia lekcyjne. Dzięki temu możemy wspierać uczniów w rozwoju ich kompetencji, a jednocześnie pomagać tam, gdzie ta pomoc jest niezbędna. Wspierają nas w tym nasi pedagogowie specjali oraz pracownicy socjalni.

Szkoła wspólpracuje ze świetlicą (niem. Hort). Każdej klasie przyporządkowany jest jeden wychowawca, który wspiera nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych, pomaga w problemach wychowawczych, w rozwiązywaniu konfliktów (np. organizując zajęcia Rady Klasowej), ale także w zacieśnianiu przyjaźni między uczniami (wspólne wyjścia, projekty, wycieczki czy choćby… pieczenie ciasteczek w szkolnej kuchni).

W naszej szkole działa prężnie wiele kół zainteresowań. Znajdzie się coś dla fanów tańca i muzyki, jak również piłki nożnej czy techniki komputerowej.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszej szkoły, zapraszamy na Dzień Drzwi otwartych lub prosimy o kontakt.

Kontakt

Katharina-Heinroth-Grundschule
Münstersche Straße 16
D-10709 Berlin

Tel: +49 30 89 04 39 51-11
Fax: +49 30 89 04 39 51-29
sekretariat@katharina-heinroth-grundschule.de

Open Maps Widget for Google Maps settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.